SYSTEMY WAŻENIA DROBIU

Systemy ważenia drobiu firmy CTIcontrol to doskonałe rozwiązanie, pozwalające zarządzać i kontrolować z największą precyzją wagę zwierząt. Nasz System ważenia drobiu pozwala na:

01

+Informacja

 • Waga średnia drobiu w stadzie i waga średnia wszystkich ważeń, w porównaniu z wagą docelową
 • Informacja o liczbie ważeń
 • Statystyki: percentyle i odchylenie średnie od wagi średniej

02

+Produkcyjność

 • Codzienna kontrola Średniego Przyrostu Dziennego ptaków
 • Kontrola wagi średniej stada w celu częściowego wycofania w każdej chwili
 • Eliminuje ręczne ważenie drobiu, stresujące dla ptaków i zwiększające koszty

03

+Bezpieczeństwo

 • System nadzoru / alarmu wagi średniej drobiu w porównaniu z wagą docelową
 • Wobec stwierdzenia jakiejkolwiek istotnej modyfikacji Średniego Przyrostu Dziennego stada, pozwala na wcześniejszą interwencję służb weterynaryjnych

04

+Łączność

 • Połączenie z platformą CTIportal poprzez naszą centralę komunikacyjną CT1
 • Dostęp w czasie rzeczywistym do całości informacji, z jakiegokolwiek urządzenia
 • Wielodostępność z różnymi profilami bezpieczeństwa umożliwiającymi konfigurację

NASZE Systemy Ważenia Drobiu

Systemy Ważenia Drobiu
CVDI-P
CVDI-P

Automatyczny system ważenia kurcząt

Systemy Ważenia Drobiu
CVDI-K
CVDI-K

Automatic turkey weighing system