Sektor Królików

conejos engordeKRÓLIKÓW HODOWLA

Hodowla królików w kontrolowanych instalacjach to wyzwanie, które podjęła firma CTIcontrol i w którym uzyskała najlepsze wyniki na rynku. W sektorze tym konieczne jest kontrolowanie następujących aspektów:

01

Kontrola chorób

Odpowiednia wentylacja zmniejsza obecność much na fermie, co pozwala zapobiegać chorobom układu oddechowego królików

02

Sterowanie mikroklimatem

Utrzymanie stabilnego i komfortowego mikroklimatu dla zwierząt wpływa bezpośrednio na rentowność gospodarstwa

03

Monitorowanie

Dostęp do informacji w zakresie danych przyrostu i sterowania mikroklimatem i analiza tych danych pozwalają na właściwą ocenę sytuacji i wzrost produkcji, a co a tym idzie, zwiększenie rentowności

Nasze Rozwiązania dla  Hodowli

STEROWANIE MIKROKLIMATEM

SYSTEMY WAŻENIA

AKCESORIA

ŁĄCZNOŚĆ I ALARMY

MOTOREDUKTORY I MECHANIZMY STERUJĄCE