SYSTEMY WAŻENIA SILOSÓW

sistemas de pesaje para silos ctiportal

Systemy Ważenia firmy CTIcontrol to doskonałe rozwiązanie, pozwalające kontrolować i zarządzać w precyzyjny sposób zużyciem paszy podawanej zwierzętom. Nasz System Ważenia pozwala na:

01

+Informacja

 • Zużycie i statystyki godzinowe/dzienne paszy z silosu i wody
 • Automatyczny rejestr podawania paszy do silosu
 • Rejestry godzinowe / dzienne temperatury (dysponuje wlotem do czujnika temperatury)

02

+Produkcyjność

 • Kontrola nowych / zmarłych zwierząt
 • Konfiguracja do 20 programów dziennych i dziennego dozowania paszy
 • Konfiguracja krzywej żywienia zawierająca do 15 punktów krytycznych

03

+Bezpieczeństwo

 • System nadzoru / alarmów zużycia paszy i wody
 • System nadzoru / alarmów “efektu kopuły” w silosie
 • Alarmy maksymalnej / minimalnej temperatury

04

+Łączność

 • Połączenie z platformą CTIportal poprzez naszą centralę komunikacyjną CT1
 • Dostęp w czasie rzeczywistym do całości informacji, z jakiegokolwiek urządzenia
 • Wielodostępność z różnymi profilami bezpieczeństwa umożliwiającymi konfigurację

NASZE Systemy Ważenia Silosów

Systemy Ważenia Silosów
SILOWS
SILOWS

Urządzenia do zarządzania i ważenia silosów