SEKTOR DROBIOWY

pollos de engordeKURCZAKI RZEŹNE

Podczas fazy tuczu konieczne jest monitorowanie i kontrolowanie następujących czynników:

01

Sterowanie mikroklimatem

Równowaga pomiędzy dobrostanem zwierząt a wydajnością energetyczną podczas tuczu ma kluczowe znaczenie dla rentowności produkcji. Uzyskuje się ją poprzez zapewnienie ptakom optymalnej temperatury, wilgotności względnej, CO2, NH3 i prędkości powietrza, oraz jednoczesne wydajne zużywanie energii (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja).

02

Żywienie

Podczas tuczu konieczne jest wdrożenie kontroli stanu paszy w silosie. Zarządzanie ważeniem każdego ptaka w czasie rzeczywistym oraz pomiary zużycia paszy i wody, stanowią pierwszy krok do zwiększenia produkcji.

03

Bezpieczeństwo

Konieczne jest wyposażenie fermy w systemy bezpieczeństwa, ostrzegające w przypadku sytuacji zagrożenia dla drobiu, z powodu przekroczenia poziomu temperatury, niebezpiecznych gazów czy poziomu wilgotności w hali, oraz odchyleń od poziomu wydajności energetycznej hodowli.

Nasze Rozwiązania dla  Kurczaki Rzeźne

STEROWANIE MIKROKLIMATEM

SYSTEMY WAŻENIA

AKCESORIA

ŁĄCZNOŚĆ I ALARMY

MOTOREDUKTORY I MECHANIZMY STERUJĄCE