SEKTOR DROBIOWY

gallina recria 3KURY W OKRESIE ODCHÓW

Odchów kur stanowi jeden z najważniejszych etapów hodowli drobiu, jako że uzyskuje się na nim matki kurcząt. Hodowcy zwykli mówić, że jeśli nie osiągnie się czegoś na etapie odchowu, już potem nie będzie to możliwe. Na tym etapie istotne jest zarządzanie następującymi czynnikami i ich monitorowanie:

01

Żywienie i Ważenie

Jeden z najbardziej istotnych aspektów to kontrola żywienia. Dozowanie i określanie godzin podawania paszy ma bardzo dużą wagę dla poprawnego wzrostu masy zwierząt, przez co konieczne jest stosowanie precyzyjnych urządzeń dozujących paszę oraz ciągłego ważenia drobiu, w celu właściwego sprawdzenia jego wzrostu.

02

Oświetlenie

Kontrola oświetlenia ma podstawowe znaczenie, jako że pozwala uniknąć niewłaściwego zachowania drobiu i zapewnia właściwy dostęp do paszy.

03

Bezpieczeństwo

Konieczne jest wyposażenie fermy w systemy bezpieczeństwa, ostrzegające w przypadku sytuacji zagrożenia dla drobiu, z powodu przekroczenia poziomu temperatury, niebezpiecznych gazów czy poziomu wilgotności w hali, oraz odchyleń od poziomu wydajności energetycznej hodowli.

Nasze Rozwiązania dla  Kur w Okresie Odchowu

STEROWANIE MIKROKLIMATEM

SYSTEMY WAŻENIA

AKCESORIA

ŁĄCZNOŚĆ I ALARMY

MOTOREDUKTORY I MECHANIZMY STERUJĄCE