Cała CONTROL na usługach twojej farmy

NASZE ROZWIĄZANIA

CTIcontrol oferuje bogatą gamę rozwiązań, pozwalających na dostosowanie się do zróżnicowanych warunków klimatycznych, wymaganych dla zwierząt hodowlanych na różnych etapach rozwoju

Kurczęta i Kury

Nasze rozwiązania dla drobiu

Trzoda Chlewna

Nasze rozwiązania dla trzody chlewnej

Indyki i kaczki

Nasze rozwiązania dla drobiu

Króliki

Nasze rozwiązania dla królików

OUR FEATURED

Centrala komunikacyjna z 4G
ordenador omega
KOMPUTER KOMPLEKSOWY: Mikroklimat + Silosy + Waga do ważenia drobiu
Ordenador Sigma 2
Zaawansowany komputer klimatyzacyjny
Komputer klimatyzacyjny ze statystyk i 2 bezpo rednimi sterowaniami oknami
motor elevador V10
Urządzenie kontroli wlotu powietrza do 200 kg
Controlador de clima RM20
Manual controller for 20 heating pads

System zarządzania online pozwalający na pełną kontrolę hodowli

Kontroluj sytuację fermy w każdej chwili i w każdym miejscu. Zarejestruj się jako użytkownik i kontroluj instalacje przez PC, tablet czy smartphone.

SYSTEMY WAŻENIA SILOSÓW

SILOWS

Systemy Ważenia firmy CTIcontrol to doskonałe rozwiązanie, pozwalające kontrolować i zarządzać w precyzyjnysposób zużyciem paszy podawanej zwierzętom.

Silows - sistemas de pesaje para silos

NASZE WIADOMOŚCI