CT2

CT2

Centrala komunikacyjna z 4G

CT2 to centrala komunikacyjna używana przez zespoły kontrolne na fermie, umożliwiająca zdalny dostęp do nich za pośrednictwem CTIPORTAL.

Info:

 • CT2 może komunikować się korzystając z sieci telefonii komórkowej 2G, 3G, 4G lub za pomocą połączenia WIFI.
 • Urządzenie może pracować w zakresie od 100 do 240 VAC
 • CT2 umożliwia lokalne połączenie z różnymi urządzeniami za pomocą dwóch różnych opcji:
  • Połączenie BUS. Do 10 urządzeń z komunikacją CTIportal o maksymalnej długości 350 metrów (minimum 2×1,5 mm ekranowane).
  • Połączenie radiowe. Do 8 urządzeń z komunikacją CTIportal, korzystając z naszych urządzeń połączeniowych RADE1.

CT2

Centrala komunikacyjna z 4G

CT2 to centrala komunikacyjna używana przez zespoły kontrolne na fermie, umożliwiająca zdalny dostęp do nich za pośrednictwem CTIPORTAL.

Detalles:

 • CT2 może komunikować się korzystając z sieci telefonii komórkowej 2G, 3G, 4G lub za pomocą połączenia WIFI.
 • Urządzenie może pracować w zakresie od 100 do 240 VAC
 • CT2 umożliwia lokalne połączenie z różnymi urządzeniami za pomocą dwóch różnych opcji:
  • Połączenie BUS. Do 10 urządzeń z komunikacją CTIportal o maksymalnej długości 350 metrów (minimum 2×1,5 mm ekranowane).
  • Połączenie radiowe. Do 8 urządzeń z komunikacją CTIportal, korzystając z naszych urządzeń połączeniowych RADE1.