Nasz Sprzęt

gallina recria 3KURY W OKRESIE ODCHOWU: Łączność i Alarmy

Łączność
CT2
CT2

Centrala komunikacyjna z 4G

Alarmy
TC4
TC4

System alarmu telefonicznego z głosem i baterią

Łączność
RADE1
RADE1

Antena radiowa do łączności