ŁĄCZNOŚĆ

sistemas de pesaje para silos ctiportal

Rozwiązania w zakresie łączności firmy CTIcontrol stanowią idealne wyjście, pozwalające na kontrolę i nadzór wielu ferm. System nadzoruje spełnienie określonych wymogów klimatyzacji, żywienia i oświetlenia i wysyła ostrzeżenia o możliwym odchyleniu od ustalonych wartości i jego konsekwencjach.

01

+Informacja w chmurze

  • Całość informacji generowanej przez urządzenia podłączone do CTIportal jest zachowywana w chmurze, wspieranej przez różne serwery, z zachowaniem najbardziej restrykcyjnych protokołów bezpieczeństwa wielodostępności

02

+Dostępność

  • Właściciel wiadomości posiada dostęp do niej z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do internetu, mogąc przyznać dostęp innym użytkownikom
  • Informacja jest dostępna w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników

03

+Bezpieczeństwo

  • Rejestr działań w zakresie modyfikacji parametrów klimatycznych
  • Różne profile bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji i kontroli

04

+Nadzór

  • Użytkownicy otrzymują zawiadomienia z platformy CTIportal w przypadku zaistnienia różnic standardu działania komputerów sterowania mikroklimatem

NASZE Systemy Łączności

Łączność
CT2
CT2

Centrala komunikacyjna z 4G

Łączność
RADE1
RADE1

Antena radiowa do łączności