Cała CONTROL na usługach twojej farmy

NASZE ROZWIĄZANIA

CTIcontrol oferuje bogatą gamę rozwiązań, pozwalających na dostosowanie się do zróżnicowanych warunków klimatycznych, wymaganych dla zwierząt hodowlanych na różnych etapach rozwoju

Kurczęta i Kury

Nasze rozwiązania dla drobiu

Trzoda Chlewna

Nasze rozwiązania dla trzody chlewnej

Indyki i kaczki

Nasze rozwiązania dla drobiu

Króliki

Nasze rozwiązania dla królików

OUR FEATURED

Centrala komunikacyjna z 4G
ordenador omega
KOMPUTER KOMPLEKSOWY: Mikroklimat + Silosy + Waga do ważenia drobiu
Ordenador Sigma 2
Zaawansowany komputer klimatyzacyjny
Komputer klimatyzacyjny ze statystyk i 2 bezpo rednimi sterowaniami oknami
Automatyczny system ważenia kurcząt
motor elevador V10
Urządzenie kontroli wlotu powietrza do 200 kg

System zarządzania online pozwalający na pełną kontrolę hodowli

Kontroluj sytuację fermy w każdej chwili i w każdym miejscu. Zarejestruj się jako użytkownik i kontroluj instalacje przez PC, tablet czy smartphone.

SYSTEMY WAŻENIA SILOSÓW

SILOWS

Systemy Ważenia firmy CTIcontrol to doskonałe rozwiązanie, pozwalające kontrolować i zarządzać w precyzyjny sposób zużyciem paszy podawanej zwierzętom.

Silows - sistemas de pesaje para silos

NASZE WIADOMOŚCI