Cała CONTROL na usługach twojej farmy

NASZE ROZWIĄZANIA

CTIcontrol oferuje bogatą gamę rozwiązań, pozwalających na dostosowanie się do zróżnicowanych warunków klimatycznych, wymaganych dla zwierząt hodowlanych na różnych etapach rozwoju

Kurczęta i Kury

Nasze rozwiązania dla drobiu

Trzoda Chlewna

Nasze rozwiązania dla trzody chlewnej

Indyki i kaczki

Nasze rozwiązania dla drobiu

Króliki

Nasze rozwiązania dla królików

NASZ DESTACADOS

Omega

Sterowanie mikroklimatem + Silosy + Ważenie

CTIportal

Najlepszy system zarządzania online dla ferm i gospodarstw hodowlanych

SIGMA 2

Inteligentne systemy dla hodowli

Ordenador Sigma 2

NASZE WIADOMOŚCI