Sektor Trzody Chlewnej

porcino etapa transicionTRZODA CHLEWNA OKRES PRZEJŚCIOWY

W fazie przejściowej pomiędzy różnymi funkcjami podstawowe znaczenie ma, między innymi, kontrolowanie następujących aspektów poprzez urządzenia sterowania mikroklimatem i żywieniem:

01

Sterowanie mikroklimatem

Okres przejściowy wymaga, aby system sterowania mikroklimatem dostosował stopniowo temperaturę w pomieszczeniu do wieku i wagi zwierząt. Zwiększa się ilość gazów w pomieszczeniu, takich jak CO2 i amoniak, przez co system musi posiadać zdolność do poprawy jakości powietrza. Jednocześnie, konieczne jest dysponowanie systemami bezpieczeństwa, takimi jak alarmy temperatury, CO2, itp.

02

Dozowanie

Na tym etapie ma miejsce zmiana sposobu żywienia zwierząt, przez co konieczne jest dysponowanie urządzeniami, pozwalającymi na planowanie spożycia pożywienia. Kontrola spożycia paszy jest optymalna dzięki zastosowaniu urządzeń, gwarantujących śledzenie paszy, jej zużycie, minimalną ilość paszy magazynowanej. Dzięki temu rentowność przedsiębiorstwa jest wyższa.

03

Monitorowanie

Na tym etapie istotne jest stosowanie alarmów natychmiastowych. Tak, jak w okresach poprzednich, należy dysponować systemami zdalnego kontrolowania, w celu poprawy i skorygowania kontroli środowiskowej i dysponowania raportami w czasie rzeczywistym o sytuacji prosiąt w okresie przejściowym.

Nasze Rozwiązania dla  Okres Przejściowy

STEROWANIE MIKROKLIMATEM

SYSTEMY WAŻENIA

AKCESORIA

ŁĄCZNOŚĆ I ALARMY

MOTOREDUKTORY I MECHANIZMY STERUJĄCE