Nasz Sprzęt

porcino etapa maternidadMACIORY OPROSZONE: Motoreduktory i Mechanizmy sterujące

Motoreduktory
MR3
MR3

Three phase motor-gear

Motoreduktory
MR1
MR1

Single phase motor-gear

Mechanizmy Sterujące
V10
V10

Urządzenie kontroli wlotu powietrza do 200 kg

Mechanizmy Sterujące
V9
V9

Winch motor with battery for air inlets rising up to 100 kg