control de clima ctiportal

STEROWANIE MIKROKLIMATEM

Sterowanie Mikroklimatem firmy CTIcontrol zapewnia właściwą atmosferę i dobrostan dla zwierząt żyjących w gospodarstwach i dla osób w nich pracujących.  Urządzenia do sterowania mikroklimatem stanowią prawdopodobnie najbardziej rentowną inwestycję, z następujących przyczyn:

01

+Zapobieganie

  • Odpowiednie sterowanie mikroklimatem zapewnia optymalne warunki atmosferyczne dla zwierząt, przez co zapobiega chorobom i zmniejsza ilość stosowanych leków
  • Monitorowanie i kontrola poziomu niebezpiecznych gazów, temperatury i względnej wilgotności zapobiega powstawaniu sytuacji stresowych dla zwierząt i ich negatywnych skutków: umieralności, niskiej produktywności, chorób…

02

+Precyzja

  • Precyzyjne komputery sterowania mikroklimatem dla precyzyjnej hodowli; celem ich stosowania jest uzyskanie równowagi pomiędzy najlepszymi warunkami klimatycznymi a rentownością produkcji
  • Oddziaływanie na stan poszczególnych elementów sterowania mikroklimatem, zgodnie z odczytem czujników kontroli gazów, temperatury, wilgotności

03

+Bezpieczeństwo

  • Nasze komputery sterowania mikroklimatem spełniają w najbardziej efektywny sposób wymogi aktualnej produkcji zwierzęcej w zakresie monitorowania i wpływania na podstawowe czynniki dobrostanu zwierząt: poziom CO2, wilgotność względna, temperatura

04

+Łączność

  • Komputery sterowania mikroklimatem są podłączone do platformy CTIportal. Użytkownicy mogą sprawdzić poprawne działanie ich eksploatacji z jakiegokolwiek urządzenia z podłączeniem do Internetu.

NASZE Rozwiązania

CTIcontrol oferuje bogatą gamę rozwiązań, w celu przystosowania się do różnych warunków klimatycznych, których każde zwierzę wymaga na poszczególnych etapach wzrostu

Kurczęta i Kury

Nasze rozwiązania dla drobiu

Trzoda Chlewna

Nasze rozwiązania dla trzody chlewnej

Indyki i kaczki

Nasze rozwiązania dla drobiu

Króliki

Nasze rozwiązania dla królików