DOZOWANIE

Systemy Dozowania firmy CTIcontrol pozwalają sterować i kontrolować w precyzyjny sposób żywienie zwierząt. Nasze Systemy Dozowania powalają na:

01

+Niezawodność

  • Pełna kontrola czasu i ilości zaprogramowanego dozowania
  • Możliwość generacji, modyfikacji i aktywowania/dezaktywowania dozowania z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do internetu

02

+Precyzja

  • Wysoki poziom precyzji zaprogramowanych ilości dozowania
  • Programowalny okres bezpieczeństwa końca zaprogramowanych dozowań

03

+Bezpieczeństwo

  • Rejestr wszystkich zrealizowanych dozowań
  • Zawiadomienie o niezakończeniu zaprogramowanych dozowań
  • Programowalny okres bezpieczeństwa końca dozowania

04

+Łączność

  • Sprzęt dozowania podłączony jest do platformy CTIportal, na której możliwe jest sprawdzenie stanu dozowania w czasie rzeczywistym
  • Możliwość generacji, modyfikacji i aktywowania/dezaktywowania dozowania z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do internetu
  • Wielodostępność z różnymi profilami bezpieczeństwa umożliwiającymi konfigurację

NASZ Sprzęt Dozowania

Dozowanie
F1T
F1T

Automatic food controller for dosage of food through single phase or three phase motor-gear

Dozowanie
F1
F1

Automatic food controller with winch motor for dosage

Dozowanie
F2
F2

Automatic food controller