DPT2500

DPT2500

Depresjomierz

Depresjomierz

Info:

  • Typ wyjścia: Wyjście 0/10V
  • Zasilanie: od 13 do 30V
  • Skala: 100 paskali
DPT2500

DPT2500

Depresjomierz

Depresjomierz

Detalles:

  • Typ wyjścia: Wyjście 0/10V
  • Zasilanie: od 13 do 30V
  • Skala: 100 paskali