CPW

CPW

Waga do ważenia drobiu

Waga do ważenia drobiu

Info:

 • Waga CPW pozwala na kontrolowanie kompleksowej informacji na temat wagi kurczaków i kur reprodukcyjnych.
 • Dane: waga średnia, waga docelowa, ilość ważeń, waga minimalna, waga maksymalna, procent zgodności, odchylenie typowe, współczynnik różnicy, itp.
 • Dostęp do informacji o wzroście wagi dziennej i na hodowlę.
 • Percentyla: dystrybucja stada kurczaków według ich wagi i percentyli.
 • Ewolucja: dostęp do kompleksowej informacji w zakresie danego okresu czasu, w formacie tabeli czy grafików.
 • Możliwość uzyskania średniej wszystkich ważeń z różnych wag zainstalowanych na fermie.
 • Możliwość podłączenia wagi PW do internetu w celu zdalnego kontrolowania informacji poprzez CT1.
 • Download alle statistieken in PDF of Excel.

CPW

Waga do ważenia drobiu

Waga do ważenia drobiu

Detalles:

 • Waga CPW pozwala na kontrolowanie kompleksowej informacji na temat wagi kurczaków i kur reprodukcyjnych.
 • Dane: waga średnia, waga docelowa, ilość ważeń, waga minimalna, waga maksymalna, procent zgodności, odchylenie typowe, współczynnik różnicy, itp.
 • Dostęp do informacji o wzroście wagi dziennej i na hodowlę.
 • Percentyla: dystrybucja stada kurczaków według ich wagi i percentyli.
 • Ewolucja: dostęp do kompleksowej informacji w zakresie danego okresu czasu, w formacie tabeli czy grafików.
 • Możliwość uzyskania średniej wszystkich ważeń z różnych wag zainstalowanych na fermie.
 • Możliwość podłączenia wagi PW do internetu w celu zdalnego kontrolowania informacji poprzez CT1.
 • Download alle statistieken in PDF of Excel.