Sektor Drobiowy

gallina ponedora 3KURY NIOSKI

Podczas znoszenia jaj konieczne jest monitorowanie i kontrolowanie następujących czynników:

01

Sterowanie mikroklimatem

Podczas znoszenia jaj konieczna jest odpowiednia kontrola środowiskowa, pozwalająca na zmniejszenie problemów sanitarnych na fermie; odpowiednia wymiana powietrza w hali i ścisła kontrola temperatury i wilgotności posiadają bezpośredni wpływ na zdrowie ptaków

02

Żywienie

Nowe systemy organizacji ferm wymagają stosowania programów, które pozwalają na optymalne wykorzystania całej powierzchni kurnika poprzez odpowiednią kombinację oświetlenia i żywienia. Zbilansowana dieta i kontrola zużycia pożywienia i wody zapobiega chorobom ptaków. Kontrola kurników wymaga zaprogramowania oświetlenia, otwierania drzwi wejściowych i dodatkowej wentylacji kurników.

03

Bezpieczeństwo

Konieczne jest wyposażenie fermy w systemy bezpieczeństwa, ostrzegające w przypadku sytuacji zagrożenia dla drobiu, z powodu przekroczenia poziomu temperatury, niebezpiecznych gazów czy poziomu wilgotności w hali, oraz odchyleń od poziomu wydajności energetycznej hodowli.

Nasze Rozwiązania dla  Kury Nioski

STEROWANIE MIKROKLIMATEM

SYSTEMY WAŻENIA

AKCESORIA

ŁĄCZNOŚĆ I ALARMY

MOTOREDUKTORY I MECHANIZMY STERUJĄCE